บล็อก/ปลดบล็อก ผู้ก่อกวน

บล็อกบุคคลที่มาก่อกวนการขายสินค้าได้ ดังต่อไปนี้

1. ไปยังหน้า ข้อมูลลูกค้า กดปุ่ม "บล็อก" รายชื่อที่ต้องการ

image

2. กด "ใช่, ฉันต้องการ!" เพื่อยืนยันคำสั่ง

image
ปลดบล็อกรายชื่อที่ทำการบล็อกไปแล้ว ดังต่อไปนี้

1. ไปยังหน้า ข้อมูลลูกค้า กดปุ่ม "ปลดบล็อก" รายชื่อที่ต้องการ

image

2. กด "ใช่, ฉันต้องการ!" เพื่อยืนยันคำสั่ง

image