จบไลฟ์

เมื่อต้องการยุติการขาย คุณสามารถจบการไลฟ์ได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ในหน้า Live ให้กดปุ่ม "จบ LIVE"

image

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการจบไลฟ์

  • "ใช่, จบและลบ" เพื่อทำการจบไลฟ์ และลบไลฟ์ออกจาก Facebook
  • "ใช่, จบเท่านั้น" เพื่อทำการจบไลฟ์ และคง Live video ให้อยู๋ใน Facebook ต่อไป
  • "ยกเลิก" เพื่อกลับไปยังหน้าไลฟ์
image