สร้างไลฟ์

สร้างไลฟ์เพื่อขายสินค้าของคุณ

1. ไปยังหน้า ไลฟ์ กดปุ่ม "สร้าง LIVE"

image

2. กดปุ่ม "สร้างใหม่" เพื่อทำการสร้างไลฟ์ครั้งแรก (ครั้งต่อไปสามารถ "สร้างจาก LIVE เก่า" ได้)

image

3. กดปุ่ม "เพิ่มสินค้า" เพื่อทำการเลือกสินค้าเข้าไลฟ์

image

4. เลือกสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม "เพิ่มสินค้า" ระบบจะทำการเพิ่มสินค้าเข้ามายังไลฟ์ของคุณ

image