เครื่องมือไลฟ์

CF-Shops มีเครื่องมือช่วยในการจัดการไลฟ์ของคุณ

1. ในหน้า Live จะประกอบไปด้วย

  • คอมเม้นท์ทั้งหมด
  • สรุปยอด
  • คำสั่งซื้อ
  • สินค้า
image

2. ส่งข้อความ ใช้ในการคอมเม้นท์ข้อความในไลฟ์ของคุณ เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าได้

image

3. สร้างออเดอร์ด้วยตนเอง ใช้ในการสร้างคำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้า CF ไม่ติด(อาจเป็น เพราะ ลูกค้าพิมผิด หรือระบบผิดพลาด) โดยคุณสามารถเลือกลูกค้า สินค้า และจำนวนที่ต้องการ และกดปุ่ม "+"

image

4. ลบออเดอร์ ใช้ในการลบออเดอร์ที่ไม่ต้องการ เช่น ลูกค้ายกเลิก หรือมีคนตั้งใจก่อกวน ด้วยการกดปุ่ม "X" ที่ออเดอร์นั้นๆ

image

4.1. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ สามารถเลือก

  • "ใช่, ลบและบล็อก" เพื่อทำการลบ และแบนลูกค้ารายนี้จากระบบ CF-Shops โดยเมื่อถูกแบนระบบ จะไม่สร้างคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายนั้นๆอีกต่อไป
  • "ใช่, ลบเท่านั้น" เพื่อลบรายการสั่งซื้อเพียงอย่างเดียว
image