สร้างไลฟ์

สร้างไลฟ์เพื่อขายสินค้าของคุณ

1. ไปยังหน้า ไลฟ์ กดปุ่ม "สร้าง LIVE"

image

2. กดปุ่ม "สร้างใหม่" เพื่อทำการสร้างไลฟ์ครั้งแรก

image

2.1. กดปุ่ม "เพิ่มสินค้า" เพื่อทำการเลือกสินค้าเข้าไลฟ์

image

2.2. เลือกสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม "เพิ่มสินค้า" ระบบจะทำการเพิ่มสินค้าเข้ามายังไลฟ์ของคุณ

image

3. กดปุ่ม "สร้างจาก LIVE เก่า" เพื่อทำการสร้างไลฟ์จากไลฟ์เก่า ระบบจะทำการคัดลอก สินค้า, จำนวน ที่อยู่ในไลฟ์เก่า มาสร้างใหม่ ช่วยลดขั้นตอนในการสร้าง

image

3.1. เลือกไลฟ์เก่าที่ต้องการ กด "สร้าง LIVE"

image