แก้ไขข้อมูลสินค้า

แก้ไขข้อมูลสินค้าได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

1. ไปยังหน้า ข้อมูลสินค้า กดปุ่ม "แก้ไขสินค้า" ที่คุณต้องการ

image

2. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลหลักของสินค้าและกด "บันทึกข้อมูล"

image