แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แก้ไขข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ของลูกค้า ได้ดังนี้

1. ไปยังหน้า ข้อมูลลูกค้า กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

image

2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วกด "บันทึก"

image