คลังสินค้า

แก้ไขข้อมูลตัวเลือกสินค้า หรือ เพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าในคลังสินค้าได้ง่ายๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. ไปยังหน้า คลังสินค้า กดปุ่ม "แก้ไขตัวเลือกสินค้า" ที่คุณต้องการ

image

2. คุณสามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตัวเลือกสินค้า รวมถึงจำนวน, ราคาของตัวเลือกนั้นๆ และกด "บันทึกข้อมูล"

image

3. เพิ่ม/ลด จำนวนคงเหลือง่ายๆ ด้วยการระบุจำนวนที่จะทำการ เพิ่ม/ลด กด "+"

image