พิมพ์ใบปะหน้า

พิมพ์ใบปะหน้าเพื่อส่งสินค้า

1. ในหน้า คำสั่งซื้อ ไปยังแถบ "ที่ต้องจัดส่ง" กดปุ่ม "รายละเอียด"

image

2. กดปุ่ม "พิมพ์ใบปะหน้า"

image

3. พิมพ์ใบปะหน้าหลายคำสั่งซื้อพร้อมกัน โดย เลือกคำสั่งซื้อ ที่ต้องการ กดปุ่ม "พิมพ์ใบปะหน้า"

image

4. ระบบจะแสดงใบปะหน้าของคำสั่งซื้อที่เลือกพิมพ์ เป็นไฟล์ PDF คุณสามารถกดพิมพ์เอกสารได้จากเบาร์วเซอร์ของคุณ

image