ตรวจสอบการโอนเงิน

คุณสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ดังนี้

1. ในหน้า คำสั่งซื้อ ไปยังแถบ "รอตรวจสอบ" กดปุ่ม "รายละเอียด"

image

2. กดปุ่ม "ดูหลักฐานการโอนเงิน"

image

3. ตรวจสอบหลักฐาน กดปุ่ม "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ"

image

3.1. เมื่อ "อนุมัติ" ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน ให้กด "ยืนยัน" หากต้องการทำรายการ

image

3.2. เมื่อ "ปฏิเสธ" ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน พร้อมให้ระบุเหตุผลการปฏิเสธ และ "ยืนยัน" หากต้องการทำรายการ

image