ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ คืนสถานะ ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยการไปที่หน้า คำสั่งซื้อ กดปุ่ม "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" ในคำสั่งซื้อที่ต้องการ

image

1.1. กดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ต้องการ

image

2. หากต้องการคืนสถานะ จากยกเลิกกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า สามารถกดปุ่ม "คืนสถานะ" ในคำสั่งซื้อที่ต้องการ

image

2.1. กดปุ่ม "คืนสถานะ" เพื่อคืนสถานะคำสั่งซื้อที่ต้องการ

image