เพิ่ม/แก้ไขตัวเลือกสินค้า

แก้ไขข้อมูลตัวเลือกสินค้าได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

1. ไปยังหน้า ข้อมูลสินค้า กดปุ่ม "เพิ่มตัวเลือกสินค้า" ที่คุณต้องการ

image

2. คุณสามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตัวเลือกสินค้าและกด "บันทึกข้อมูล"

image