เริ่มไลฟ์

เริ่มต้นการไลฟ์ขายสินค้าของคุณ

1. ไปยังหน้า Live ที่ทำการสร้างเสร็จแล้ว

image

2. กดปุ่ม "ตัวเลือก" ภายในปุ่ม "เริ่ม LIVE" ระบบจะแสดงช่องทางที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับไลฟ์ได้ดังนี้

  • LIVE ด้วย facebook ผ่าน Page's timeline
  • LIVE ด้วยโปรแกรมภายนอก ผ่าน Page's timeline
  • LIVE ด้วย facebook ผ่าน User's timeline
  • LIVE ด้วยโปรแกรมภายนอก ผ่าน User's timeline

*การกดปุ่ม "เริ่ม LIVE" โดยตรงจะเป็นการ LIVE ด้วย facebook ผ่าน Page's timeline

image

3. การ LIVE ด้วย facebook ผ่าน Page's timeline และ User's timeline ไปยังหน้า Page หรือ User ของคุณ สร้าง Live video

image

3.1. (รอประมาณ 5 วินาที) กดปุ่ม "LIVE ด้วย facebook" ระบบจะเชื่อมต่อกับไลฟ์ที่กำลังออนไลน์ในขณะนั้น

image

4. การ LIVE ด้วยโปรแกรมภายนอก ผ่าน Page's timeline และ User's timeline กดปุ่ม "LIVE ด้วยโปรแกรมภายนอก"

image

4.1. ระบบจะแสดง Stream Key สำหรับการไลฟ์ กด "คัดลอก"

image

4.2. นำ Stream Key ที่คัดลอกไว้ ไปใส่ใน setting ของ โปรแกรมภายนอก (ในรูปคือโปรแกรม OBS)

image

4.3. กลับมายัง CF-Shops กด "LIVE" ระบบจะเชื่อมต่อกับไลฟ์ที่กำลังออนไลน์ในขณะนั้น

image

5. เมื่อระบบเจอไลฟ์ที่ออนไลน์แล้ว จะแสดงหน้าต่างไลฟ์ คุณสามารถดู คำสั่งซื้อ และสินค้าทั้งหมดในไลฟ์นั้นได้จาก Tab ด้านขวา

image

6. ระบบจะทำการดูด comment และสร้างออเดอร์หากเข้าเงื่อนไข (ระบบจะตัด comment ซ้ำอัตโนมัติ)

image